ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ

Αρχεία: Publications

03 Δεκ 2020

Der in der einschlägigen Literatur als Topos geltende Einsatz von multimedialen Werkzeugen im Unterricht wirft mehrere Forschungsfragen auf. Im Bereich Neue Medien und Unterricht herrscht eine heterogene und öfters defizitäre Forschungs- und Literaturlage (vgl. z.B. Stadtfeld, 21) und sowohl Ziele der Mediendidaktik, aber auch methodische und didaktische Strukturen für einen multimedialen Unterricht müssen neu definiert […]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Texte im elektronischen Zeitalter

Αρχεία: Publications

Αρχεία: Publications

Αρχεία: Publications

Αρχεία: Publications

Στη μελέτη αυτή ορίζεται η Διαπολιτισμική Διαφήμιση, αυθεντικό υλικό, το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί για το μάθημα της ξένης γλώσσας, με στόχο την εξάσκηση γλωσσικών δομών ή τη συζήτηση πολιτισμικών στοιχείων και στερεοτύπων που βρίσκουμε κατά κόρον σε τέτοιου είδους διαφημίσεις. Η θεματολογία προσεγγίζεται από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες. Το μέσο Διαφήμιση αναλύεται αρχικά γνωσιακά, […]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Interkulturelle Werbung im DaF-Unterricht

Αρχεία: Publications

Μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος SpeeDaF το 2012, στο οποίο διετέλεσα επιστημονικός συνεργάτης από το 2006 έως το 2008 και στη φάση παράτασής του από το 2009 έως το 2012, το ηλεκτρονικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε ως παραδοτέο του προγράμματος, εφαρμόστηκε σε συνεργασία με τους Ragıp Başbağı και Anreas Kraft στο Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά (Τουρκία) […]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Application of the digital module Mein LexiKOSMOS at Marmara University Istanbul

Αρχεία: Publications

Στη δημοσίευση αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μίας εμπειρικής έρευνας που διεξήχθη στο Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας με 53 φοιτητές, οι οποίοι συμμετείχαν σε δύο μαθήματα Α’ Κατεύθυνσης Γλωσσολογίας-Διδακτικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αυτών, δημιουργήθηκαν δύο blog με ένα ελεύθερο λογισμικό, τα οποία λειτουργούσαν ως πλατφόρμες μάθησης και επιπλέον ως εργαλεία  […]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ζur Partizipation der Studierenden an seminarbegleitenden Weblogs. Eine an der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie der Aristoteles Universität Thessaloniki durchgeführte Fallstudie

Αρχεία: Publications

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η πρώτη ενότητα του ερευνητικού προγράμματος SpeeDaF, που ονομάζεται «ο λεξιΚΟΣΜΟΣ μου» [Mein LexiKOSMOS] και η οποία περιγράφεται διεξοδικά στην παρουσίαση του προγράμματος (Βλ. παρακάτω).

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Mein LexiKOSMOS: Neue Unterrichtsszenarien für die multimedial gestützte Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht.

Αρχεία: Publications

Στη μελέτη αυτή διασαφηνίζονται όροι που αφορούν στη χρήση νέων μέσων διδασκαλίας στο μάθημα ξένων γλωσσών, όπως για παράδειγμα οι όροι E-Learning και Blended Learning, δηλαδή του ηλεκτρονικού μαθήματος και του μερικώς ηλεκτρονικού μαθήματος, που συνίσταται σε συνδυασμό ωρών διδασκαλίας στην πραγματική τάξη, αλλά και ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης. Στην εργασία κατηγοριοποιούνται τα νέα μέσα και […]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Das fliegende Klassenzimmer: DaF-Unterricht mit neuen Medientechnologien.

Αρχεία: Publications

Η εργασία αναφέρεται στη μετάδοση ξενόγλωσσου λεξιλογίου στο πλαίσιο ενός επικοινωνιακού μαθήματος με κέντρο βάρους τις διαφορετικές μεθόδους που υπάρχουν για να εξηγήσει ο διδάσκων τη σημασία των άγνωστων λέξεων στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Επίσης, συνοψίζονται τυπολογίες ασκήσεων που υπηρετούν την εμπέδωση [Festigung] των νέων λέξεων.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο „Und lernt zu Hause schön die neuen Wörter!“ Wege zu einer kommunikativen Wortschatzvermittlung