ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
03 Δεκ 2020

„Und lernt zu Hause schön die neuen Wörter!“ Wege zu einer kommunikativen Wortschatzvermittlung

Η εργασία αναφέρεται στη μετάδοση ξενόγλωσσου λεξιλογίου στο πλαίσιο ενός επικοινωνιακού μαθήματος με κέντρο βάρους τις διαφορετικές μεθόδους που υπάρχουν για να εξηγήσει ο διδάσκων τη σημασία των άγνωστων λέξεων στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Επίσης, συνοψίζονται τυπολογίες ασκήσεων που υπηρετούν την εμπέδωση [Festigung] των νέων λέξεων.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο „Und lernt zu Hause schön die neuen Wörter!“ Wege zu einer kommunikativen Wortschatzvermittlung