ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
03 Δεκ 2020

Das fliegende Klassenzimmer: DaF-Unterricht mit neuen Medientechnologien.

Στη μελέτη αυτή διασαφηνίζονται όροι που αφορούν στη χρήση νέων μέσων διδασκαλίας στο μάθημα ξένων γλωσσών, όπως για παράδειγμα οι όροι E-Learning και Blended Learning, δηλαδή του ηλεκτρονικού μαθήματος και του μερικώς ηλεκτρονικού μαθήματος, που συνίσταται σε συνδυασμό ωρών διδασκαλίας στην πραγματική τάξη, αλλά και ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης. Στην εργασία κατηγοριοποιούνται τα νέα μέσα και διευκρινίζεται ο όρος των Πολυμέσων [Multimedia], ενώ στο τελευταίο μέρος της μελέτης γίνεται αναφορά στην εξέλιξη των νέων μέσων διδασκαλίας και στις νέες τάσεις σε αυτόν τον τομέα. 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Das fliegende Klassenzimmer: DaF-Unterricht mit neuen Medientechnologien.