ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
03 Δεκ 2020

Interkulturelle Werbung im DaF-Unterricht

Στη μελέτη αυτή ορίζεται η Διαπολιτισμική Διαφήμιση, αυθεντικό υλικό, το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί για το μάθημα της ξένης γλώσσας, με στόχο την εξάσκηση γλωσσικών δομών ή τη συζήτηση πολιτισμικών στοιχείων και στερεοτύπων που βρίσκουμε κατά κόρον σε τέτοιου είδους διαφημίσεις. Η θεματολογία προσεγγίζεται από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες. Το μέσο Διαφήμιση αναλύεται αρχικά γνωσιακά, στη συνέχεια πολιτισμικά και στο τέλος συνδυαστικά με την παράλληλη χρήση Διαπολιτισμικών Διαφημίσεων και λογοτεχνικών κειμένων.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Interkulturelle Werbung im DaF-Unterricht