ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
03 Δεκ 2020

Mein LexiKOSMOS: Neue Unterrichtsszenarien für die multimedial gestützte Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht.

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η πρώτη ενότητα του ερευνητικού προγράμματος SpeeDaF, που ονομάζεται «ο λεξιΚΟΣΜΟΣ μου» [Mein LexiKOSMOS] και η οποία περιγράφεται διεξοδικά στην παρουσίαση του προγράμματος (Βλ. παρακάτω).

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Mein LexiKOSMOS: Neue Unterrichtsszenarien für die multimedial gestützte Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht.