ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Συμμετοχή σε Επιτροπές

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΘ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΘ

Σχετικά με το Έργο

Επιτροπή Εξετάσεων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ

Ορισμός από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος ως μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ τα ακόλουθα ακαδημαϊκά έτη:

 • Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018: Απόφαση ΓΣΕΣ 89/27.4.2017
 • Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017: Απόφαση ΓΣΕΣ 78/21.4.2016
 • Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016: Απόφαση ΓΣΕΣ 71/25.6.2015 

Λοιπές Επιτροπές Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

 • Επιτροπή Κατατάξεων
 • Επιτροπή Ακαδημαϊκών Συμβούλων ΔΑΣΤΑ
 • Επιτροπή Ιστοσελίδας Τμήματος

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

 • Επιτροπή Κατατάξεων
 • Επιτροπή Ακαδημαϊκών Συμβούλων ΔΑΣΤΑ
 • Επιτροπή Ιστοσελίδας Τμήματος

Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

 • Επιτροπή Επιμέλειας Πρακτικών Τόμου Συνεδρίου
 • Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών – Οδηγού Σπουδών – Ιστοσελίδας Τμήματος
 • Επιτροπή Βιβλιοθήκης

Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

 • ΟΜ.Ε.Α.
 • Επιτροπή Επιμέλειας Πρακτικών Τόμου Συνεδρίου
 • Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών – Οδηγού Σπουδών – Ιστοσελίδας Τμήματος
 • Επιτροπή Βιβλιοθήκης
Συμμετοχή σε Επιτροπές

Επιτροπές Εξετάσεων Εθνικής Εμβέλειας

Επιτροπές Εξετάσεων Εθνικής Εμβέλειας

Σχετικά με το Έργο

Πανελλαδικές Εξετάσεις

2016

 • Τακτικό Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

2014

 • Θεματοδότης στην εξέταση των υποψηφίων στη γερμανική γλώσσα. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ελλήνων Εξωτερικού.

2012

 • Θεματοδότης στην εξέταση των υποψηφίων στη γερμανική γλώσσα. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ελλήνων Εξωτερικού.

ΚΠγ – Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

2012

 • Παρατηρητής προφορικής εξέτασης ΚΠγ.
 • Έργο: ΔιαΠΕΓ (Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ).
 • Έργο του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΣΠΑ 2007-2013).
 • Υποέργο: Γερμανικά
 • Υποέργο 7: Επιμόρφωση Εξεταστών και Βαθμολογητών. Παρατήρηση Εξετάσεων