ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΤΡΕΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • 2021
  2020
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΞΑΜΗΝΑ
 • 2017
  2016
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.)

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016–17

  • ΓΔ_006 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ (συνδιδασκαλία με τον Δρ. Κωνσταντίνο Χατζηδήμου)

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016–17

  • ΓΛΩ202 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

  • ΑΚ0080 ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

  Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016–17

  • ΓΛΩ102 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

  • ΑΚ0212 ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • 2016
  2015
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.)

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2015–16

  • ΓΛΩ202 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

  • ΑΚ0080 ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

  Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2015–16

  • ΓΛΩ102 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

  • ΑΚ0064 ΓΛΩ: ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

 • 2015
  2014
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.)

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2014–15

  • ΓΔ_ΧΕ_112 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  (Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2014-15: Εκπαιδευτική άδεια)

  Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2014–15

  • ΓΛΩ202 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

  • ΑΚ0080 ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

 • 2014
  2013
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.)

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2013–14

  • ΓΔ_ΧΕ_130 ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2013-14

  • ΓΛΩ202 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

  • ΑΚ0064 ΓΛΩ: ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

  Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2013–14

  • ΑΚ0080 ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

  • ΑΚ0082 ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • 2013
  2012
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.)

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2012-13

  • ΓΛΩ202 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

  • ΑΚ0064 ΓΛΩ: ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

  Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2012–13

  • ΓΛΩ202 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

  • ΑΚ0080 ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

  • ΑΚ0082 ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • 2012
  2011
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.)

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2011–12

  • ΓΛΩ202 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

  • ΑΚ0080 ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

  Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2011–12

  • ΑΚ0064 ΓΛΩ: ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

 • 2011
  2010
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.)

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2010–11

  • ΓΛΩ202 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

  Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2010–11

  • ΑΚ0064 ΓΛΩ: ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

  • ΑΚ0080 ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

 • 2008
  2007
  ΒΕΡΟΛΙΝΟ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2007–08

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΓωΞΓ)

  • ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

  • KOLLOQUIUM (Επιστημονική Συζήτηση) για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

  Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2007–08

  • ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓωΞΓ, Μέρος 2ο

  • ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΓωΞΓ

 • 2007
  2006
  ΒΕΡΟΛΙΝΟ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2006–07

  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

  • ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓωΞΓ, Μέρος 1ο

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΓωΞΓ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ

  Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2006–07

  • ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓωΞΓ [Vernetzter Wortschatz in DaF], μέρος 2ο

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΓωΞΓ (ΙV) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ[Lernpsychologie]

  Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2006–07

  • ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓωΞΓ, μέρος 1ο

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΓωΞΓ (IΙΙ)

 • 2006
  2005
  ΒΕΡΟΛΙΝΟ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2005–06

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΓωΞΓ (IΙ)

  Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2005–06

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΓωΞΓ (I) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
 • 08/2008
  10/2006

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Γερμανικά Επιπέδου Β2)

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

  Ως Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής [Zweitgutachter]

  • Von den modernen zu den traditionellen Medien – eine kritische Betrachtung des Einsatzes moderner Medien im Fremdsprachenunterricht Deutsch, Andreas Kraft, Επιβλέπων Σύμβουλος [Erstgutachter]: Prof. Dr. Ulrich Steinmüller [υπό εκπόνηση]

  Ως Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής

  • Η Ανάπτυξη του Φωνητικού Συστήματος κατά την εκμάθηση της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας: επίδραση ενδογλωσσικών και εξωγλωσσικών παραγόντων, Ευστράτιος Νικολακάκης [ολοκληρωμένη]

 • 2017
  2013

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  Ως Επιβλέπων Σύμβουλος

  2016

  • Serious Games im DaF-Unterricht. Erwerb von Chunks am Beispiel vom Serious Game „Die Himmelscheibe von Nebra“, Melanie Meisch [ολοκληρωμένη]

  2013

  • Evaluation elektronischer Lerninhalte, Anastasios Kotzakoktzidis [ολοκληρωμένη]

  Ως Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής [Zweitgutachter]

  2017

  • Metaphern im Finanzkrisendiskurs: Das Beispiel des Nachrichtenportals "Spiegel Online", Despina Tsakiri [υπό εκπόνηση]

  • Aspekte der Migration in der Talk-Show "Maischberger": Eine kritisch-diskursanalytische Untersuchung, Christina Chatzijannidou [υπό εκπόνηση]

  • Eine intralinguistische Untersuchung mit Digitalen Apps (Applikationen): Falsche Freunde deutsch/griechisch, Amalia-Maria Fyka [υπό εκπόνηση]

  2015

  • Σώμα κειμένων ελληνικά γερμανικά: Συγκριτική μελέτη σε δηλωτικά ρήματα, Ροδάνθη Σάπικα [ολοκληρωμένη]

  • Το ζήτημα των μαθητών με διαγνωσμένη Δυσλεξία στο ελληνικό και γερμανικό Γυμνάσιο και οι σχετικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών και των διευθυντών. Δύο μελέτες περίπτωσης μαθητών με Δυσλεξία, Άννα Τζίκα [ολοκληρωμένη]

 • 2017
  2013

  ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  Ως Επιβλέπων Σύμβουλος

  2017

  • Ανάλυση διαφημίσεων κοινωνικού περιεχομένου, Αθηνά Δημητρίου [ολοκληρωμένη]

  • Διαπολιτισμική προσέγγιση των τηλεοπτικών διαφημίσεων, Ευαγγελία Κιζάκη [ολοκληρωμένη]

  • Entwicklung eines Forschungsdesigns für die Untersuchung der Gründe von Code-Switching in einer Community of Practice, Eleni Chatzivasileiou [ολοκληρωμένη, εκκρεμεί η δημόσια προφορική υποστήριξη στις 29.06.17]

  2016

  • Γλωσσικά χαρακτηριστικά ασθενών με αφασία, Ηλίας Δρυστέλλας [ολοκληρωμένη]

  2015

  • Aspekte des Erstspracherwerbs und Zweitspracherwerbs unter besonderer Berücksichtigung von Interferenzfehlern, Aikaterini Tsiomou [ολοκληρωμένη]

  2014

  • Κατάκτηση Γλώσσας και Εναλλαγή Κώδικα στα δίγλωσσα άτομα, Παναγιώτα Παπανδρέου [ολοκληρωμένη]

  • Η επίδραση της χώρας προέλευσης στη στάση των καταναλωτών για γερμανικά προϊόντα: Το παράδειγμα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, Αγγέλικα Καλογεροπούλου [ολοκληρωμένη]

  • Η επίδραση της χώρας προέλευσης στη στάση των καταναλωτών για γερμανικά προϊόντα: Το παράδειγμα της βιομηχανίας αθλητικών ειδών, Βασιλική Περπερίδου [ολοκληρωμένη]

  2013

  • Videoprojekte im Fremdsprachenunterricht zur Förderung des handlungsorientierten Lernens: theoretische Grundlagen und praktische Vorschläge [ολοκληρωμένη]

  Ως Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής [Zweitgutachter]

  2017

  • Literarische Kommunikation und Vermarktungsstrategien in der deutschsprachigen Kriminalliteratur, Nikolaos Liakakis [ολοκληρωμένη]

  2016

  • Οι σύνδεσμοι als και wenn: Ανάλυση γραπτών κειμένων φοιτητών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ., Βασίλειος Συμεωνίδης [ολοκληρωμένη]

  2015

  • Η οικονομική κρίση στον γερμανικό τύπο: Κριτικές Αναλύσεις Λόγου με έμφαση στη Μεταφορά, Δέσποινα Τσακίρη [ολοκληρωμένη]

  • Μεταφορές της μετανάστευσης στον ελληνικό και γερμανικό δημοσιογραφικό λόγο, Ραφαέλα Τρούπκου [ολοκληρωμένη]

  • Διαπολιτισμικές πορείες ζωής – Έρευνα πάνω στη μετανάστευση, Χρυσοβαλάντου-Αικατερίνη Γιαννακίδου [ολοκληρωμένη]

  2014

  • Συγκριτική μελέτη της (α) τελικότητας στις γερμανικές και τις ελληνικές γραμματικές, Ευάγγελος-Ζήσης Χουλιάρας [ολοκληρωμένη]

  • Textanalyse von PoetrySlam Texten, Athina Pagonaki [ολοκληρωμένη]

  • Schreibförderung in DaZ, Brigitte Janette Schoolmann [ολοκληρωμένη]

  • Lieder im DaF-Unterricht. Eine Lehrwerkanalyse, Asvini-Cristina Kotsagkiozoglou [ολοκληρωμένη]

  2013

  • Η θέση του ρήματος στη Γερμανική ως Δεύτερη Ξένη Γλώσσα: μια υπολογιστική προσέγγιση, Ιωάννης Νιτσιούλης [ολοκληρωμένη]

  • Der Einsatz von Popmusik im DaF-Unterricht, Ioanna Gountouva [ολοκληρωμένη]