ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
25 Νοέ 2020

Technologiekognition und DaF (Deutsch als Fremdsprache)

Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η επίδραση της τεχνολογίας στις γνωσιακές διαδικασίες του ανθρώπου. Παράλληλα εισάγεται ο νέος όρος Technologiekognition που σημαίνει γνωσιακούς μηχανισμούς, μεταλλαγμένους λόγω της τεχνολογίας. Εάν λάβουμε υπόψη πόσο επηρεάζονται οι αντιληπτικές και νοητικές διαδικασίες του ανθρώπου μέσω της αναπαράστασης δομών σε όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα, τότε δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ενσωμάτωση αυτών των μέσων (με όλες τις δυσκολίες που αυτή συνεπάγεται) και στον χώρο της εκπαίδευσης. Εξάλλου, έχει
διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ήδη πολλοί άνθρωποι – κυρίως νέοι – που προτιμούν να διαβάζουν κείμενα αποκλειστικά από τις οθόνες τους και οι οποίοι δε γράφουν σχεδόν ποτέ πια με το χέρι, παρά μόνο με το πληκτρολόγιο του υπολογιστή ή μιας άλλης ηλεκτρονικής συσκευής.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Technologiekognition und DaF (Deutsch als Fremdsprache)