ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
03 Δεκ 2020

SpeeDaF: Online-Module für DaF

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος SpeeDaF του Πολυτεχνείου Βερολίνου για την ανάπτυξη μαθησιακών ενοτήτων στο Διαδίκτυο. Αρχικά περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο του προγράμματος και στη συνέχεια συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά της πρώτης ενότητας του SpeeDaF (Βλ. παρουσίαση ερευνητικού προγράμματος).

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο SpeeDaF: Online-Module für DaF