ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
25 Νοέ 2020

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΦΑΣΙΚΟΥΣ

Μελέτη περίπτωσης ατόμου με αφασία τύπου Broca (σε συνεργασία με τον Ηλία Δρυστέλλα).
[θα δημοσιευτεί, κατόπιν κρίσης, στο επιστημονικό περιοδικό ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ στην
Ελληνική]

Πρόκειται για μία μελέτη περίπτωσης, στην οποία εξετάζεται η αντίληψη
εννοιολογικών, αλλά και νεκρών μεταφορών από άτομα με αφασία. Ο θεωρητικός
ιστός, στη βάση του οποίου διεξάγεται το εμπειρικό μέρος, αναπτύσσεται σύμφωνα με
την αρκετά ετερόκλιτη βιβλιογραφία που αφορά στο θέμα. Από τη μία ο ρόλος του
αριστερού ημισφαιρίου στις γλωσσικές δραστηριότητες που επιτελεί ο εγκέφαλος
θεωρείται κοινός τόπος, ωστόσο άλλες θεωρίες για συνέργια των δύο ημισφαιρίων σε
όλες τις εγκεφαλικές λειτουργίες φαίνεται και αυτές να έχουν εδραιωθεί στην
παγκόσμια εν λόγω βιβλιογραφία. Αφού λήφθηκαν υπόψη τα διαγνωστικά εργαλεία
που υπάρχουν, αναπτύχθηκε – βάσει αυτών – ένα νέο εργαλείο για την εξέταση της
αντίληψης μεταφορών από αφασικούς. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιήθηκε στην
περίπτωση του ατόμου με αφασία, το οποίο συμμετείχε στην παρούσα έρευνα. Παρότι
η ιδιαίτερη φύση των επιπτώσεων της αφασίας στην παραγωγή, αλλά και κατανόηση
λόγου και συγκεκριμένα στην αντίληψη μεταφορών καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη
συλλογή ποσοτικών δεδομένων στην περίπτωση ποσοτικής έρευνας, η ποιοτική
ανάλυση που ολοκληρώνει την παρούσα προσπάθεια καταλήγει σε αρκετά σαφείς
τάσεις και συμπεράσματα που ενδεχομένως να ανοίγουν το δρόμο προς περαιτέρω
έρευνες σε αυτό τον τομέα.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΦΑΣΙΚΟΥΣ