ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
24 Νοέ 2020

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΘ

Επιτροπή Εξετάσεων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ

Ορισμός από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος ως μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ τα ακόλουθα ακαδημαϊκά έτη:

 • Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018: Απόφαση ΓΣΕΣ 89/27.4.2017
 • Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017: Απόφαση ΓΣΕΣ 78/21.4.2016
 • Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016: Απόφαση ΓΣΕΣ 71/25.6.2015 

Λοιπές Επιτροπές Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

 • Επιτροπή Κατατάξεων
 • Επιτροπή Ακαδημαϊκών Συμβούλων ΔΑΣΤΑ
 • Επιτροπή Ιστοσελίδας Τμήματος

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

 • Επιτροπή Κατατάξεων
 • Επιτροπή Ακαδημαϊκών Συμβούλων ΔΑΣΤΑ
 • Επιτροπή Ιστοσελίδας Τμήματος

Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

 • Επιτροπή Επιμέλειας Πρακτικών Τόμου Συνεδρίου
 • Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών – Οδηγού Σπουδών – Ιστοσελίδας Τμήματος
 • Επιτροπή Βιβλιοθήκης

Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

 • ΟΜ.Ε.Α.
 • Επιτροπή Επιμέλειας Πρακτικών Τόμου Συνεδρίου
 • Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών – Οδηγού Σπουδών – Ιστοσελίδας Τμήματος
 • Επιτροπή Βιβλιοθήκης

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΘ