ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
22 Νοέ 2020

Επιτροπές Εξετάσεων Εθνικής Εμβέλειας

Πανελλαδικές Εξετάσεις

2016

  • Τακτικό Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

2014

  • Θεματοδότης στην εξέταση των υποψηφίων στη γερμανική γλώσσα. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ελλήνων Εξωτερικού.

2012

  • Θεματοδότης στην εξέταση των υποψηφίων στη γερμανική γλώσσα. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ελλήνων Εξωτερικού.

ΚΠγ – Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

2012

  • Παρατηρητής προφορικής εξέτασης ΚΠγ.
  • Έργο: ΔιαΠΕΓ (Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ).
  • Έργο του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΣΠΑ 2007-2013).
  • Υποέργο: Γερμανικά
  • Υποέργο 7: Επιμόρφωση Εξεταστών και Βαθμολογητών. Παρατήρηση Εξετάσεων

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επιτροπές Εξετάσεων Εθνικής Εμβέλειας